Η ακράτεια προσπαθείας εκδηλώνεται με την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης, δηλαδή στον βήχα, στο φτέρνισμα, στο γέλιο, στην άρση βάρους, στη σεξουαλική επαφή, στην άσκηση, στο τρέξιμο.Αυτού του τύπου η ακράτεια, τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζεται διεθνώς με πολύ καλά αποτελέσματα και ελάχιστες επιπλοκές, σε αντίθεση με τις παλαιότερες τεχνικές, με μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, την τοποθέτηση κολπικής ταινίας ελεύθερης τάσης.

Πρόκειται για μια ταινία, φτιαγμένη από βιολογικό υλικό αντίστοιχο των πλεγμάτων που χρησιμοποιούνται στις κήλες, και στηρίζει την ουρήθρα χωρίς τάση, αποκαθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τη λειτουργικότητά της. Τοποθετείται, με περιοχική αναισθησία, στη βάση της ουρήθρας και στερεώνεται δια του θυροειδούς τρήματος στη λεκάνη της ασθενούς ( η πλέον σύγχρονη διαθυροειδική τεχνική ΤΟΤ ). Διαρκεί 20-30 λεπτά και είναι αναίμακτη κι ανώδυνη. Η ασθενής την ίδια ή την επόμενη μέρα του χειρουργείου παίρνει εξιτήριο, έχοντας αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα ζωής της, απαλλαγμένη, πλέον, από την ακράτεια.