Πέτρες στους νεφρούς

Πέτρες στους νεφρούς

Η νεφρολιθίαση είναι η παρουσία λίθων εντός του νεφρού.Οι λίθοι αυτοί στη πλειοψηφία τους δημιουργούνται από κρυστάλλους που ανιχνεύονται φυσιολογικά στα ούρα.Εμφανίζονται σε άτομα όλων των ηλικιών,σε κάθε φυλή και χώρα. Η συχνότητα της νεφρολιθίασης στο γενικό...