Η υδροκήλη είναι η σταδιακή, συνήθως, ανώδυνη διόγκωση του οσχέου ( του σάκου μέσα στον οποίο βρίσκονται οι όρχεις ). Πρόκειται για καλοήθη πάθηση, που οφείλεται στη συλλογή , κατά κύριο λόγο, ορώδους υγρού, και σπανιότερα αίματος ή λέμφου, μεταξύ του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα , που περιβάλλει τον όρχι, και του όρχεως.Η μόνη αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι η χειρουργική, κατά την οποία γίνεται μια μικρή τομή στο όσχεο, διανοίγεται η κοιλότητα του ελυτροειδούς χιτώνα, παροχετεύεται το υγρό ( που μπορεί να σταλεί για κυτταρολογική εξέταση ή καλλιέργεια ), και γίνεται αναστροφή του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα, με στόχο να καταργηθεί η κοιλότητα μεταξύ αυτού και του όρχεως, ώστε να μην υπάρξει ενδεχόμενο υποτροπής.

Ο ασθενής εξέρχεται μετά από λίγες ώρες από το νοσοκομείο και από την επόμενη ημέρα επανέρχεται στις δραστηριότητες του. Συνιστάται αποφυγή βαριάς σωματικής κόπωσης για 15 ημέρες.