Τα θηλώματα ( πολύποδες ) είναι κακοήθεις, εξωφυτικοί ή έρποντες, όγκοι της ουροδόχου κύστης. Η συνηθέστερη εκδήλωσή τους είναι η μακροσκοπική ανώδυνη αιματουρία, ή ανευρίσκονται ως τυχαία ευρήματα σε υπερηχογράφημα.Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με τη διενέργεια κυστεοσκόπησης και στη συνέχεια αφαιρούνται διουρηθρικά με τη χρήση του ρεζεκτοσκοπίου TURIS ( το ίδιο που χρησιμοποιείται και στη διουρηθρική προστατεκτομή ).Συνήθως απαιτείται νοσηλεία 1 ημέρας.

Τα θηλώματα στέλνονται για βιοψία και ανάλογα με την τελική ιστολογική εξέταση, δλδ αν είναι επιφανειακά και δε διηθούν το μυικό χτώνα της κύστης ή αν είναι μυοδιηθητικά και διηθούν το μυικό χιτώνα της κύστης, αποφασίζεται από τον ουρολόγο η αντιμετώπιση :

α) Απλή παρακολούθηση του ασθενούς με κυστεοσκόπηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε επιφανειακά low grade θηλώματα.

β) Ενδοκυστικές εγχύσεις σε επιφανειακά high grade θηλώματα και παρακαλούθηση με κυστεοσκόπηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

γ) Ριζική κυστεκτομή ή ακτινοβολία σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία σε μυοδιηθητικά θηλώματα.